Com ho fem

Coneixem les noves tecnologies i reconeixem la seva gran utilitat, però seguim pensant que res supera la relació personal, la del cara a cara. Ens agrada seure amb els nostres clients per treballar conjuntament en cada projecte. Busquem la màxima implicació amb els seus objectius i resultats. Cada projecte i cada client és diferent, però apliquem una metodologia en la nostra feina que pot dividir-se en sis fases:

  1. Diagnòstic, anàlisi de la situació i detecció de necessitats.
  2. Definició del briefing i disseny de l’estratègia.
  3. Disseny del projecte i proposta econòmica.
  4. Definició del pla d’acció i calendari.
  5. Desenvolupament i execució del projecte.
  6. Seguiment i avaluació dels resultats.

Per facilitar la comunicació amb l’empresa client i garantir una òptima coordinació entre l’equip implicat, cada client compta amb un únic interlocutor
de laBeca.